Ubezpieczenie wypadkowe

Ubezpieczenie wypadkowe

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Nieszczęśliwy wypadek to zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od naszej woli, najczęściej przydarza się w najmniej oczekiwanym momencie naszego życia dlatego warto już dziś pomyśleć o ubezpieczeniu.

Ubezpieczenie obejmuje:

 • uszczerbek na zdrowiu, np. złamanie nogi
 • śmierć w skutek nieszczęśliwego wypadku
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku uprawiania sportu oraz wykonywania zawodu

W ofercie AG Ubezpieczenia posiadamy ubezpieczenie wypadkowe od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Ubezpieczenie NNW obejmuje pomoc oraz odszkodowanie po wypadku w pracy i życiu prywatnym, po zasłabnięciu, ataku epilepsji, udarze mózgu, bądź zawale serca. Ubezpieczenie działa w razie znaczącego i trwałego pogorszenia stanu zdrowia. Wypłacamy odszkodowanie oraz organizujemy m. in. domową konsultację lekarską, opiekę pielęgniarki czy też dowóz na rehabilitację. W przypadku śmierci ubezpieczenie wypadkowe zapewnia wsparcie finansowe dla bliskich z rodziny.

Ubezpieczenie NNW gwarantuje pomoc w następujących sytuacjach:

 • Nieszczęśliwy wypadek – odszkodowanie jest wypłacone, gdy na skutek nieszczęśliwego wypadku dojdzie do powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu. Nieszczęśliwy wypadek definiowany jest jako nagłe, niespodziewanie zdarzenie, na skutek którego dochodzi do bezpośredniego uszkodzenia ciała oraz pogorszenia stanu zdrowia, bądź śmierć. Nieszczęśliwy wypadek jest niezależny od naszej woli ani stanu zdrowia i musi być spowodowany zewnętrzną przyczyną np. pożarem. Trwały uszczerbek na zdrowiu jest tzw. nieodwracalnym stanem poszkodowanego (np. ograniczenia ruchowe, wada wzroku lub słuchu, utrata/amputacja narządu/kończyny.
 • Krwotok śródczaszkowy – gdy ubezpieczony ucierpi z powodu krwotoku śródmózgowego.
 • Utrata przytomności lub atak epilepsji – gdy ubezpieczony zemdleje lub dostanie ataku epilepsji z innej przyczyny niż choroba przewlekła.
 • Zawał serca – gdy ubezpieczony dozna zawału serca.

Ubezpieczenie wypadkowe daje wsparcie finansowe, dzięki któremu ubezpieczony będzie mógł opłacić leczenie, rehabilitację i leki. W przypadku śmierci pieniądze są wsparciem dla bliskich ubezpieczonego. W AG Ubezpieczenia istnieje możliwość wykupienia dodatkowej ochrony:

 • Po leczeniu – gdy w wyniku nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony poniesie koszty związane w powrotem do zdrowia.
 • Po pobycie w szpitalu – gdy na skutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony trafi do szpitala.
 • Niezdolność do pracy – jeśli wynikiem nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony nie będzie wstanie pracować przez jakiś okres czasu.
 • Problemy zdrowotne lub śmierć – gdy poszkodowany ciężko zachoruje lub umrze.
 • Całkowite trwałe inwalidztwo – stan zdrowia po nieszczęśliwym wypadku, który nie pozwoli ubezpieczonemu wrócić do wykonywania żadnej pracy.