Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie mieszkania / ubezpieczenie domu

Przedmiotem ubezpieczenia są m. in.: domy, mieszkania, domki letniskowe, domy w budowie, a także budynki gospodarcze oraz garaże wolnostojące.

Od jakich szkód można się ubezpieczyć? 

 • Od Ognia i Zdarzeń Losowych
 • Od Kradzieży
 • Od Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym (OC)

Dodatkowo można wykupić usługi takie jak: 

 • Assistance – np. pomoc interwencyjna specjalisty: ślusarza, hydraulika itp. oraz wsparcie lekarza w przypadku nagłego zachorowania również Twojego dziecka.

AG Ubezpieczenia oferuje ubezpieczenie majątkowe: domu jednorodzinnego, mieszkania, domku letniskowego, domu w budowie oraz budynków gospodarczych (komórki, garaże wolnostojące).

Ubezpieczenie domu jak i ubezpieczenie mieszkania w AG Ubezpieczenia zapewnia odszkodowanie za zniszczenie budynku oraz jego wyposażenia, bądź kradzież na skutek włamania. Oferuje także pomoc (np. usługę hydrauliczną lub elektryczną) w nagłych wypadkach. Możliwe jest dodatkowo wykupienie ubezpieczenia assistance zapewniającego przykładowo naprawę sprzętu AGD, RTV i PC, pomoc interwencyjną specjalisty (np. informatyka, ślusarza) oraz wsparcie lekarza w przypadku nagłego zachorowania także Twojego dziecka.

Ubezpieczenie domu oraz ubezpieczenie mieszkania obejmuje takie zdarzenia jak:

 • Powódź, wichura, pożar lub inne zdarzenie losowe – ubezpieczenie domu / ubezpieczenie mieszkania zostaje wypłacone, gdy dojdzie do straty lub zniszczenia Twojego majątku.
 • Dewastacja – w wypadku, gdy ktoś umyślnie np. wybije szybę w oknie, zniszczy elewację lub drzwi wejściowe Twojego domu.
 • Przepięcie – w wypadku, gdy na skutek nagłego wzrostu napięcia sieci elektrycznej zostanie uszkodzony np. telewizor lub komputer.
 • Włamanie – w wypadku, jeśli ktoś włamie się do Twojego domu i dokona kradzieży wyposażenia (np. telewizor, biżuteria).
 • Wyłudzenie pieniędzy lub biżuterii – w wypadku, gdy ktoś podstępem wyłudzi pieniądze lub biżuterię.
 • Rabunek – w wypadku, gdy ktoś dokona kradzieży (np. torebki, telefonu) na ulicy.
 • Nietypowe sytuacje (wariant od wszystkich ryzyk) – zapewnienie ochrony w wielu innych, nagłych i niespodziewanych zdarzeń (np. gdy sąsiad w trakcie remontu swojego mieszkania uszkodzi Twoją ścianę).

Oferta o ubezpieczenie mieszkania kierowana jest do właścicieli oraz najemców mieszkań, a ubezpieczenie domu do właścicieli domów jednorodzinnych.

Ubezpieczenie mieszkania / ubezpieczenie domu obejmuje:

Nieruchomości:

–  mury (np. fundamenty, dach, elewacje i schody)

– elementy zewnętrzne (np. rynny, parapety i balustrady)

– elementy stałe (np. podłogi, meble w zabudowie, instalacje i sprzęt AGD w zabudowie).

Wyposażenie (mienie ruchome):

– ruchomości domowe (np. meble, sprzęt RTV i AGD, komputer, biżuteria i odzież)

– elementy stałe (podłogi, meble w zabudowie, instalacje, sprzęt AGD w zabudowie, armatura i glazura) – jeśli nieubezpieczone razem z nieruchomościami.