Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie podróży

Dzięki ubezpieczeniu turystycznemu otrzymujesz pełną ochronę dla siebie i całej rodziny podczas podróży zagranicznej oraz organizację pomocy medycznej poprzez Centrum Alarmowe.

Zakres ubezpieczenia: 

 • Pomoc medyczna i koszty leczenia
 • Podróż assistance
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
 • Odpowiedzialność Cywilna (OC)
 • Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie bagażu (Bagaż)

Ubezpieczenia dodatkowe:

 • Praca fizyczna
 • Terroryzm
 • Choroby przewlekłe
 • Sport

Ubezpieczenie turystyczne / ubezpieczenie podróży w AG Ubezpieczenia obejmuje ochroną podróż zagraniczną oraz krajową. Daje szeroki zakres ochrony, który można dopasować do własnych potrzeb. Ubezpieczenie podróży daje również możliwość ubezpieczenia mienia, które pozostaje w domu lub mieszkaniu na czas podróży. Oferujemy dodatkowo ubezpieczenie grupowe dla podróżujących rodzin.

Podróże powinny być przyjemnym, a zarazem bezpiecznym oderwaniem od codzienności, dlatego tak ważne jest, by pamiętać o zapewnieniu sobie i swoim najbliższym odpowiedniej ochrony. W trakcie wakacji spotkać mogą nas sytuacje trudne do przewidzenia, warto więc ubezpieczyć się przed ewentualnym zachorowaniem, wypadkiem, czy też złamaniem przepisów w innym państwie, co może zadziać się w najmniej odpowiednim dla nas momencie. By ustrzec się od takich wypadków, dobrze jest wykupić ubezpieczenie turystyczne / ubezpieczenie podróży.

Ubezpieczenie podróży zapewnia:

 • Pokrycie kosztów leczenia oraz transportu do szpitala – w razie nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku, pokrywane są koszty opieki medycznej.
 • Pokrycie kosztów od wyrządzonej krzywdy przez ubezpieczonego – opłacone są naprawy szkód wyrządzonych na innych przez osobę ubezpieczoną oraz jej bliskich.
 • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwego Wypadku – gdy w czasie podróży ubezpieczonemu zdarzy się nieszczęśliwy wypadek, otrzyma od nas pomoc finansową.
 • Odszkodowanie za skradziony, bądź zniszczony bagaż.
 • Ochronę domu lub mieszkania ubezpieczonego na czas wyjazdu.
 • Odszkodowanie za uszkodzony sprzęt sportowy – zapewniamy zwrot kosztów skradzionego, bądź zniszczonego – wynikiem zdarzeń losowych – sprzętu.
 • Koszty odwołania podróży – gdy z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego odwoła on udział w zorganizowanej wycieczce, zwracamy poniesione koszty.

Dodatkowo do wykupienia oferujemy ubezpieczenie podróży zapewniające:

 • Ochronę przy uprawianiu sportów – ubezpieczenie w różnych sportach np. rekreacyjnym uprawianiu narciarstwa, snowboardu oraz nurkowania. Również ubezpieczamy osoby, które uprawiają sporty podwyższonego ryzyka np. wspinaczka górska, skoki ze spadochronem czy pilotowanie samolotu.
 • Choroby przewlekłe – jeśli ubezpieczony lub jego bliscy chorują przewlekle i w trakcie podróży dojdzie do zaostrzenia ich stanu zdrowia to pokryjemy koszty leczenia z tym związane.
 • Ubezpieczenie na wypadek wojny, bądź aktów terroryzmu – pokrywamy koszty leczenia, w razie, gdy ucierpisz w wyniku nieprzewidzianego wybuchu wojny bądź aktu terroryzmu.