Ubezpieczenie dla firm

Ubezpieczenie dla firm

Co oferujemy Klientom firmowym?

 • ubezpieczenie pojazdów oraz flot firmowych
 • ubezpieczenie mienia
 • OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 • ubezpieczenia finansowe (gwarancje wadialne, kontraktowe, usunięcia wad i usterek)
 • ubezpieczenia transportowe – OC Przewoźnika Drogowego (OCPD)

Ofertę dostosujemy indywidualnie do potrzeb i możliwości danego przedsiębiorstwa z uwzględnieniem charakterystyki ubezpieczanej działalności.

Prowadząc biznes, ważne jest by zadbać o odpowiednie ubezpieczenie firmy w zakresie majątku oraz zdrowia i życia pracowników. W AG Ubezpieczenia oferujemy ubezpieczenia dla dużych i małych działalności.

Zapewniamy klientom firmowym ubezpieczenie majątku:

 • Ubezpieczenie mienia – oferta skierowana głównie do dużych firm, które prowadzą działalność handlową, produkcyjną lub usługową. Ubezpieczenie obejmuje majątek taki jak maszyny, budynki, urządzenia, środki obrotowe i inne aktywa.
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – kierowane do klientów korporacyjnych dużych firm, które prowadzą działalność handlową, produkcyjną lub usługową. Zapewnia kompleksową ochronę sprzętu elektronicznego firmy. Możliwe wykupienie ubezpieczenia oddzielnie lub jako uzupełnienie ubezpieczenia mienia.
 • Ubezpieczenie inwestycji budowlanej – ubezpiecza obiekty, sprzęt, zaplecze budowy i prace, zapewnia ochronę wszystkich stron kontraktu: OC firmy i wykonawcy.
 • Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych – ubezpiecza maszyny budowlane, drogowe i leśne, sprzęt i zaplecze budowy.
 • Gwarancje ubezpieczeniowe – zapewnia ubezpieczenie należytego wykonania umowy. Gwarancje kontraktowe dotyczą: należytego wykonania kontraktu, zapłaty wadium, usunięcia wad oraz usterek i zwrotu zaliczki. Gwarancje celne dotyczą: zapłaty długu celnego i należności podatkowych.

Ubezpieczenie samochodów firmowych:

 • Ubezpieczenie OC działalności – ubezpieczenie OC samochodu służbowego z Bezpośrednią Likwidacją Szkody, czyli my, jako ubezpieczyciel wypłacamy odszkodowanie od szkody z wypadku, natychmiast po jego zaistnieniu, bez konieczności z Twojej strony wcześniejszego kontaktowania się z ubezpieczycielem sprawcy. Jest możliwość rozszerzenia zakupionego pakietu o dodatkową ochronę AC oraz Assistance.
 • Ubezpieczenie Truck Assistance – nowe ubezpieczenie komunikacyjne zapewniające pomoc w razie zaistnienia wypadku, awarii, przebicia opony, bądź kradzieży pojazdu ciężarowego, naczep, przyczep i ciągnika siodłowego.

Ubezpieczenie działalności przygotowujemy indywidualnie dla potrzeb klienta.